ეკატერინე

“ცვლილებები რაც ვიგრძენი იყო გამძაფრებული შეგრძნებები. სახლში ისეთ სუნებს ვგრძნობ რაც აქამდე არ მიგრძვნია, და გარეთაც პრინციპში. ვარჯიში გახდა თითქოს სხვანაირი შეგრძნებების დონეზე, ტაიჩიც და იოგაც. განსაკუთრებული ენერგიის მოზღვავება არ მიგრძვნია სხვათაშორის..”

Published by ლელა მოსემ

'დაე იყოს ყველა ბედნიერი ხილული თუ უხილავი'