გარდაქმენი შენი დემონები მოკავშირე მფარველებად

გამოკვებე შენი დემონები (Feeding Your Demons® არის მაჰაიანა ბუდიზმის მსოფლმხედველობაზე დაფუძნებული ტრანსფორმაციული მეთოდი, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს საკუთარ თავში მოახდინოს ‘უარყოფითი’ ენერგიის გარდაქმნა.

დემონი – ამ კონტექსტში ნიშნავს ნებისმიერ (შინაგან თუ გარეგან) ძალას, რომელიც ადამიანს ხელს უშლის იყოს თავისუფალი; იქნება ეს შიში, ბრაზი, ეჭვიანობა, დაბალი თვითშეფასება, დანაშაულის შეგრძნება, უნდობლობა, მიჯაჭვულობა, სუბსტანციებზე (ან სამსახურზე) არაჯანსაღი დამოკიდებულება თუ სხვა.

დემონის ასეთი გაგება განსხვავდება ქრისტიანული და სხვა აბრაჰამულ რელიგიებში მიღებული განმარტებებისაგან, სადაც ის ბოროტ-ეშმაკეულ ძალასთან ასოცირდება. ამ მეთოდში, დემონი – არის ყველაფერი, რასაც საკუთარ თავში ვებრძვით, ვერ ვიღებთ, და შედეგად ის ენერგიას გვართმევს და ტანჯვად აღვიქვამთ.

Feeding Your Demons® is a transformative practice based on Mahayana Buddist insights, shamanic roots, and western psychoanalytical methods. The method allows to work with parts of our psyche that causes us pain, which we struggle and fight with, or try to hide and escape from.

A demon – is any inner or outer force that drains our energy and prevents us from being free and at peace with ourselves; this can be fear, anxiety, a particular event in our lives that we cannot forget, a problem in relationships, or certain patterns in our behaviour (substance additions, workaholism), low self-esteem, feeling guilty, ashamed, envious, proud, too good, or never good enough.

The way we use the word demon has little to do with how it is understood in the Christian religions. It is not Evil or a fallen god but any inner struggle that, as much as we try to free ourselves from, only grows and hunts us.

ეს მეთოდი შექმნა ლამა ცულტრიმ ალიონემ (Lama Tsultrim Allione), რომელიც მე-11-ე საუკუნის იოგინის მაჩიგ ლაბდრონის მემკვიდრეობის გამგრძელებლად (განსახიარებად) არის აღიარებული.

გამოკვებე შენი დემონები არის თერაპევტული და ასევე სულიერი პრაქტიკ. მისი მიზანია, უარყოფითად აღქმული ენერგიის ტრანსფორმაცია; სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ ჩვენი დემონების – ჩვენივე მოკავშირეებად გადაქცევა.

როდესაც პრობლემას, რომელიც მთელ ძალას გვართმევს გარდავქმნით – უსაზღვრო ენერგია თავისუფლდება და ის რესურსი რაც საკუთარ თავთან ბრძოლაში იხარჯებოდა, შეგვიძლია ჩვენი და ჩვენი ახლობლების კეთილდღეობისათვის ქმედებაში გადავიტანოთ.

სხვა მეთოდებისაგან გასხვავებით “გამოკვებე შენი დემონები” არის ნელი და ძირეული პროცესი, რომელიც სიმპტომების სწრაფ გაქრობაზე არ არის ორიენტირებული, არამედ ღრმა ცვლილებისაკენ არის მიმართული.

ლამა ცულტრიმ ალიონე Lama Tsultrim Allione

The method was developed by Lama Tustrim Allione, a respected Buddist teacher who is recognized as an emanation of 11th-century yogi Machig Labdron. 

Feeding Your Demons® is a therapeutic as well as a spiritual practice. It is therapeutic because it integrates western psychotherapeutic methods (a modified version of an empty chair dialogue from Gestalt Psychology; the principle of shadow from analytical psychology). It is spiritual because it is imbued with Buddhist philosophy, and its understanding of the Self is rooted in the Heart Sutra (Prajnaparamita). However, you do not need to be a Buddhist to practice and benefit from this method. Through this method, you can work with the aspects of your psyche and life that are troublesome to you, primarily fears, anxieties, psychological blockages, destructive behaviors, and relationships.

ამ მეთოდის გაზიარების უფლება მაქვს ლამა ალიონესაგან მონიჭებული. სამი წლის წინ ეს მეთოდი ვისწავლე ლოპონ შარლოტე როტერდამელისა და პიტერ ოსტჰაუზენის დახმარებით. 2023 მარტის თვიდან ვარ ტარა მანდალას ცენტრის პროგრამაში მასწავლებლის თანაშემწე და ვემზადები რომ ამ მეთოდის მასწავლებელი გავხდე.

მაჩიგ ლაბდრონი | Machig Labdron

I am a certified facilitator authorized by Lama Tsultrim Allione to work with this method with individuals as well as groups. As of March 2023, I have an opportunity to be a Teacher Assistant in the program Feeding Your Demons, which I myself graduated three years ago.

My trainning has been vigorous under the guidance of Lama Tsultim Allione, Lopon Charlotte Rotterdam and Pieter Oosthuizen. Gratitude and homage to my teachers!

ერთხელ როდესაც აიაჰუასკას კურანდეროს ვუმზერდი, როგორ გარდაქმნიდა (ავ) სულებს, და დევნიდა მას ცერემონიაში მონაწილე ადამიანისაგან, – ისინი დამენანნენ და ვიფიქრე, რა, განა ამ ავ/ბოროტ სულებს არ უნდათ სიყვარული-თქო? ამ სინანულის გამოძახილი და პასუხი აღმოჩნდა ეს პრაქტიკა.

დაე იყოს ყველა ბედნიერი, ხილული თუ უხილავი.