გაათავისუფლე შენი დემონები

Feeding Your Demons® – a method developed by Lama Tsultim Allione

ლამა ცულტრიმ ალიონეს მიერ შემუშავებულ 5 საფეხურიანი მეთოდი ეფუძნება ძველ ტიბეტურ სპირიტუალურ პრაქტიკას. კონკრეტულად მაჩიგ ლაბდრონის (Machig Labdrön), მე-11 საუკუნეში მცხოვრები იოგინის ტრადიციას.

“გაათავისუფლე (გამოკვებე, ასაზრდოვე, დააპურე, გარდაქმენი) შენი დემონები” არის ვიზუალიზაციის გამოყენებით მედიტაციური პრაქტიკა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს საკუთარ თავში მოახდინოს ‘უარყოფითი’ ენერგიის გარდაქმნა. დემონი ამ კონტექსტში ნიშნავს ნებისმიერ შინაგან თუ გარეგან ძალას, რომელიც ადამიანს ხელს უშლის იყოს თავისუფალი; იქნება ეს შიში, ამპარტავნება, დაუოკებელი ნდომა/სურვილი, ბრაზი, ეჭვიანობა, უნდობლობა, დამოკიდებულება თუ სხვა.

ამ პრაქტიკის ინსტრუქცია უკვე რამდენიმე ენაზეა თარგმნილი. ქართულ ენაზე რესურსები ჯერ არ არსებობს, მაგრამ სურვლი მაქვს ისინი მალე ვთარგმნო. 2021 წლის მაისიდან ამ პრაქტიკის გაზიარების უფლება მაქვს ლამა ალიონესაგან. ცულტრიმ ალიონეს ვებ გვერდი.

იოგინი მაჩიგ ლაბდრონი (11 საუკუნე)