ტამში, იგივე ტამიში (Tamishi) ხის ღეროა, რომლის მეშვეობითაც კანის ზედაპირი იწვება, და კეთდება ჭიშკრები. ჭიშკრებში დაიტანება წამლის თითო წვეთი.

ტამში სხვადასხვა სისქის გვხვდება, რის გამოც კანზე დატანილი კამბოს წერტილების რაოდენობა განსხვავდება. კამბოს ჭიშკრები დროთა განმავლობაში ფერმკრთალი ხდება, მაგრამ ადამიანს მათი გარჩევა მაინც შეუძლია.

Published by ლელა მოსემ

'დაე იყოს ყველა ბედნიერი ხილული თუ უხილავი'

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.